Bestel hier uw stresseraser.


Prijs: € 199,- incl. BTW
exclusief verzendkosten

 

Effecten van training met StressEraser

Bij langdurig (minimaal 6 weken), dagelijks oefenen met de StressEraser zijn de volgende effecten te bereiken:

  1. afname van het stresshormoon cortisol
  2. toename van het verjongings­hormoon DHEA
  3. verlaging van bloeddruk, bloedsuikerspiegel en cholesterolspiegel
  4. verbeterde emotionele balans
  5. afname faalangst, toename van concentratie
  6. verbetering immuunsysteem
  7. verbeterde longfunctie bij asthma
  8. afname van slaapstoornissen

 
Uitspraken over de StressEraser

"Ik vind de feedback functie, de eenvoud en het gebruiksgemak van de StressEraser bijzonder plezierig. We hebben de StressEraser gebruikt in verschillende studies met groepen en individuen en hebben goede resultaten in de behandeling van stress, depressie en trauma symptomen behaald, vooral wanneer de StressEraser wordt gecombineerd met andere op empirisch bewijs gebaseerde behandelingen."
Richard Gevirtz, Ph.D.
Distinguished Professor of Psychology Alliant International University
Dé expert op het gebied van hartritmebiofeedback
____

"Mijn clienten zijn zeer enthousiast en vinden hun "hartmobieltje" praktisch. Ze voelen zich binnen enkele weken al een stuk beter en gelukkiger"
drs. Kees Blase,
medisch fysicus, expert in hartcoherentie en eigenaar van hartfocus.

Stressregulatie dmv biofeedback

Wetenschap achter de StressEraser

Video bestand

Het emotionele brein.
Stress en emotie zetelt in een deel van de hersenen dat het emotionele brein genoemd wordt (naar David Servan-Schreiber).
In het medisch jargon wordt dit emotionele brein aangeduid als “limbisch systeem”.
Op onderstaand plaatje is het emotionele brein zichtbaar: aangegeven rechts in bruin.

 

 
Het emotionele brein vormt slechts een klein deel van de hersenen, het grootste deel wordt gevormd door de zogenaamde cortex (de hersenschors, zie linker plaatje). De cortex is het deel van de hersenen waarmee we nadenken en waarmee bewuste lichaamsfuncties (bv. bewegen van armen en benen, praten, zien, horen e.d.) besturen. In de cortex zetelt ook ons verstand, de ratio.
Bij gesprekstherapie wordt gebruik gemaakt van iemands verstand (via de cortex) om invloed uit te oefenen op iemands emoties (in het emotionele brein). Dit is een moeizame weg.
Uit onderzoek blijkt dat het veel gemakkelijker is om de emotie gelegen in het emotionele brein te bereiken via het lichaam: er blijken talrijke zenuwverbindingen te zijn tussen het emotionele brein en een groot aantal organen, de meeste zenuwverbindingen blijken er te zijn tussen het hart en het emotionele brein.Daardoor is het een zeer effectieve methode om het emotionele brein te beïnvloeden via het lichaam is door middel van beïnvloeding van het hartritme: hartcoherentietraining.

De hart-brein verbinding.
Lang is gedacht dat het hart beïnvloed werd door de hersenen en niet andersom. Ui recent wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat met name de hersenen worden beïnvloed door het hart: om het hart heen bevindt zich een grote hoeveelheid zenuwweefsel, ook wel hartbrein genoemd.
Uit onderzoek  in met name de USA is gebleken dat er meer informatie wordt verstuurd door het hart naar de hersenen dan andersom. Deze informatie komt de hersenen binnen via het emotionele brein.
Hieruit is geconcludeerd dat het mogelijk zou moeten zijn om via beïnvloeding van het hart de informatie naar de hersenen, het emotionele brein in het bijzonder, te beïnvloeden. Dit bleek een juiste veronderstelling: door met name de variatie van het hartritme te beïnvloeden is het mogelijk emoties in het emotionele brein te beïnvloeden; Door het hartritme te beïnvloeden kan het emotionele brein gemakkelijk worden bereikt en kan het stressniveau snel en eenvoudig worden verlaagd.

Hartritmevariabiliteit (HRV).
Ons hart klopt niet regelmatig! Er vindt voortdurend versnelling en vertraging plaats van ons hartritme, dit noemen we hartritmevariabiliteit.
Versnelling van het hartritme wordt veroorzaakt door een deel van ons autonome zenuwstelsel genaamd: sympathisch zenuwstelsel. Dit is als het ware ons gaspedaal.
Vertraging van het hartritme wordt veroorzaakt door een deel van ons autonome zenuwstelsel genaamd: parasympathisch zenuwstelsel. Dit is onze rem.


 
Coherent en incoherent.
Ons hartritme is niet constant, zoals veel mensen denken; het varieert zo’n 10 tot 20 slagen per minuut, waardoor je, als je de hartslag continu meet er voortdurend versnellingen en vertragingen van het hartritme zichtbaar worden. Deze versnellingen worden veroorzaakt door gas geven. De vertragingen door te remmen. Dit gebeurt zonder dat wij daar iets van merken en zonder dat wij dat actief kunnen beïnvloeden!

Bij stress is de balans tussen gas geven en remmen verstoord: we geven te veel gas en kunnen onvoldoende remmen. Hierdoor ontstaat er een zeer grillig verloop van ons hartritme, we noemen dit incoherentie.
Op de volgende bladzijde zie je een tweetal voorbeelden van continue metingen van de hartritmevariatie. Hiermee is het mogelijk om de hartritmevariatie zichtbaar te maken.
Is het hartritme incoherent dan ziet de figuur op het display van de StressEraser er rommelig en onregelmatig uit:


Is het hartritme coherent dan ziet het hartritme op de StressEraser eruit als een fraai, regelmatig golfpatroon:


Als we geen stress hebben is er een perfecte balans tussen gas geven en remmen: onze hartritmevariabiliteit is coherent.

Zoals uit bovenstaande blijkt, beïnvloedt het autonome zenuwstelsel ons hartritme.
Echter het omgekeerde is ook mogelijk: door het hartritme te beïnvloeden wordt de balans in het autonome zenuwstelsel beïnvloed!

Hartcoherentietraining.
De hartritmevariabiliteit is gemakkelijk te beïnvloeden en coherent te maken:  er ontstaat weer een balans tussen gas geven en remmen en hierdoor neemt stress af: het autonome zenuwstelsel komt weer in balans!

Beïnvloeding van de stresshormoonbalans.
Een ander gevolg van een langdurig coherente hartslag is dat het hart een signaal geeft aan de hersenen om het hormoon DHEA aan te maken. Dit hormoon leidt tot rust en herstel in het lichaam en wordt ook wel “verjongingshormoon” genoemd.
Verder zorgen de hersenen bij langdurige coherentie voor een afname in de aanmaak van cortisol: het belangrijkste stresshormoon dat veel gezondheidsproblemen kan veroorzaken.
Algemeen gesteld blijkt uit onderzoek dat na ongeveer 6 weken intensieve hartcoherentietraining de bloedspiegel van DHEA verdubbelt en de cortisolspiegel halveert!

Overige effecten van hartcoherentie.
Bij langdurig dagelijks oefenen van de hartcoherentie zijn naast verbetering van de balans van gaspedaal en rem en de verandering van de stresshormoonwaarden ook nog de volgende effecten te bereiken:
- verbetering van het immuunsysteem
- verlaging van de bloeddruk, bloedsuikerspiegel en cholesterolspiegel
- vermindering van pijnklachten
- verbeterde longfunctie (m.n. bij astma)
- verbeterd leervermogen
- verbeterde emotionele balans
- toegenomen creativiteit

Dé manier om uw hartcoherentie te verbeteren is oefenen met de StressEraser!!