Clienten over de StressEraser

De stress reductietraining bevalt mij erg goed. Het werkt tot mijn verbazing ook echt! Dat geldt ook voor de EPA. Het levert mij een aanzienlijke verbetering op dat zich uit in meer ontspannenheid, beter slapen, minder gepieker en een veel gelijkmatiger emotionaliteit. Ook voor wie er niet vooraf in gelooft, een absolute aanrader.

Rob de Bakker, BMC Groep

Bestel hier uw stresseraser.


Prijs: € 199,- incl. BTW
exclusief verzendkosten

 

Effecten van training met StressEraser

Bij langdurig (minimaal 6 weken), dagelijks oefenen met de StressEraser zijn de volgende effecten te bereiken:

 1. afname van het stresshormoon cortisol
 2. toename van het verjongings­hormoon DHEA
 3. verlaging van bloeddruk, bloedsuikerspiegel en cholesterolspiegel
 4. verbeterde emotionele balans
 5. afname faalangst, toename van concentratie
 6. verbetering immuunsysteem
 7. verbeterde longfunctie bij asthma
 8. afname van slaapstoornissen

 
Uitspraken over de StressEraser

"Ik vind de feedback functie, de eenvoud en het gebruiksgemak van de StressEraser bijzonder plezierig. We hebben de StressEraser gebruikt in verschillende studies met groepen en individuen en hebben goede resultaten in de behandeling van stress, depressie en trauma symptomen behaald, vooral wanneer de StressEraser wordt gecombineerd met andere op empirisch bewijs gebaseerde behandelingen."
Richard Gevirtz, Ph.D.
Distinguished Professor of Psychology Alliant International University
Dé expert op het gebied van hartritmebiofeedback
____

"Mijn clienten zijn zeer enthousiast en vinden hun "hartmobieltje" praktisch. Ze voelen zich binnen enkele weken al een stuk beter en gelukkiger"
drs. Kees Blase,
medisch fysicus, expert in hartcoherentie en eigenaar van hartfocus.

Stressregulatie dmv biofeedback

Resultaten


?
?
?
??? RSG Enkhuizen, een school voor voortgezet onderwijs. RSG Enkhuizen is een zelfstandige school met ongeveer 160 medewerkers. Hier is HRV biofeedback succesvol ingezet! Hieronder vindt u een uitvoerige beschrijving van dit project:

 

RSG Enkhuizen is de winnaar van de “Kroon op het Werk”-prijs 2009!!

In de afgelopen 2 jaar is de (verzuim)cultuur van de school veranderd en het verzuim van ca. 3,4% met meer dan de helft verlaagd tot 1,4%.

  

RSG Enkhuizen besloot om na de zomervakantie 2008 het nieuwe stressreductieprogramma van het LCS op projectmatige basis in te zetten.

De uitvoering daarvan heeft binnen RSG Enkhuizen geleid tot:

gezondere medewerkers

een gezondere onderwijsinstelling

 

Beschrijving van het project bij RSG Enkhuizen.

 

Er is voor gekozen om het instrument ‘hartcoherentie’ in te zetten.

Daarnaast kregen alle deelnemers een voedingssupplement voor een periode van 2 maanden. Gedurende het traject werden adviezen gegeven over voeding en beweging. Voor meer informatie zie www.nuvitaal.nu.

 

Op basis van vrijwilligheid werden medewerkers van RSG Enkhuizen verzocht deel te nemen aan het pilotproject. Uiteindelijk werden 20 deelnemers geselecteerd.

Deze 20 deelnemers kregen het volgende programma:

Een medische intake gericht op stress, om te bezien of er contra-indicaties waren voor deelname aan het programma.

Een groepsbijeenkomst (10 deelnemers per groep) waarin de basistechniek werd geïnstrueerd.

Een individuele telefonische evaluatie: hierin werden de eerste ervaringen besproken en werden eventuele vragen beantwoord.

Opnieuw een groepsbijeenkomst waarin het vervolg van de hartcoherentietechniek werd geïnstrueerd.

Een individuele afspraak met de trainer (Marcel Hamers) om te evalueren en individueel vragen te beantwoorden en de techniek te verbeteren.

Een individueel eindgesprek met de trainer om laatste vragen te beantwoorden, om een laatste meting te doen en om de ervaringen te bespreken.

De totale doorlooptijd van bovengenoemd traject bedroeg 7 weken:

van 8 september tot 30 oktober 2008.

 

Van de 20 deelnemers is er één uitgevallen: tijdens het traject werd deze deelnemer duidelijk dat de methode voor hem niet zou werken en hij besloot, in goed overleg met de trainer, te stoppen.

De overige 19 deelnemers hebben het programma volledig doorlopen.

De uitgevallen deelnemer is in deze evaluatie niet meegenomen. De groep waarover gerapporteerd wordt, is 19 personen groot.

Alle deelnemers hebben voor aanvang van het programma én na beëindiging een uitgebreide vragenlijst ingevuld: de vitaliteitscan van het LCS. Met de vitaliteitscan is het mogelijk om medewerkers te identificeren, die zich in de risicozone bevinden.

Met de resultaten van de vitaliteitscan kan een selectie worden gemaakt van deelnemers aan het pilotproject. Indien gewenst kan er daarnaast een controlegroep worden aangewezen. Het aantal deelnemers hangt af van het beschikbare budget.

Deze vragenlijst heeft tot doel om het volgende te meten:

 • Leefstijl volgens de BRAVO-methodiek: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning.
 • Lichamelijke gezondheid: algemene vragen over de meest voorkomende stressgerelateerde lichamelijke klachten.
 • Psychische gezondheid: algemene vragen over de meest voorkomende stressgerelateerde psychische klachten.
 • Energiebronnen in het werk: dit betreft vragen omtrent het werk: in hoeverre is het werk stressbevorderend of juist stressverminderend.
 • Bevlogenheid, energie en flow: Bevlogen medewerkers zijn enthousiast over hun baan, en vinden hun werk nuttig en zinvol. Vaak vinden zij hun werk bovendien inspirerend en zijn zij trots op wat zij doen. Over het algemeen zien bevlogen medewerkers hun werk als een uitdaging en zorgen ze voor hun eigen positieve feedback. Werknemers die hoog scoren op bezieling zijn verder veelal bereid om een stapje extra te doen, en blijken hun collega’s waar nodig te helpen.

 

Arbeidsvermogen

Werknemers willen zo lang mogelijk gezond aan het werk blijven en nog gezond zijn als zij met pensioen gaan.

De medewerkers hebben een aantal vragen beantwoord over hun gezondheid in het algemeen. Ook hebben we ze gevraagd naar de mate waarin zij zich zowel lichamelijk als geestelijk in staat voelen om te werken. Dat noemen we werkvermogen.

Op basis van de antwoorden wordt een score bepaald. Deze bedraagt minimaal 7 en maximaal 49 punten.

De hoogte van de score geeft een indicatie voor te treffen maatregelen volgens onderstaande tabel.

Punten Work Ability    Aktie

7 – 27              laag                 herstelacties

28 – 36            gemiddeld       verbeteracties

37 – 43            goed                ondersteunen

44 – 49            uitstekend       onderhouden

 

De resultaten

Onderstaande tabel geeft de uitkomsten van de scores zoals die gehaald zijn uit de enquête via internet, zowel bij aanvang als bij afronding van het stressreductietraject.

Een verlaging van het scoringspercentage bij de rubrieken leefstijl, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en energiebronnen in het werk is gunstig, omdat een hoog percentage aangeeft dat een deelnemer veel negatieve antwoorden heeft gescoord.

Bij de rubrieken bevlogenheid, energie, flow, rapportcijfer leven en arbeidsvermogen is het precies andersom: een verhoging van de score betekent een verbetering.

 

 

Rubriek

Score bij aanvang traject, n=19

Score na beëindiging traject, n=14

Leefstijl

31%

Aandachtspunt

24%

Aandachtspunt

Lichamelijke gezondheid

36%

Aandachtspunt

29%

Aandachtspunt

Psychische gezondheid (stress)

36%

Aandachtspunt

26%

Aandachtspunt

Energiebronnen in het werk

7%

Geen aandachtspunt   

4%

Geen aandachtspunt   

Bevlogenheid

5

Geen aandachtspunt   

5,4

Geen aandachtspunt   

Energie

4,5

Geen aandachtspunt   

5,2

Geen aandachtspunt   

Flow

3,6

Geen aandachtspunt   

3,6

Geen aandachtspunt   

Rapportcijfer leven (door u gegeven)

7,1

Geen aandachtspunt   

7,3

Geen aandachtspunt   

Arbeidsvermogen (WAI)

39,6

Goed, ondersteunen

40,9

Goed, ondersteunen

 

Verbetering als gevolg van het stressreductietraject:

 

In onderstaande tabel ziet u de percentuele verbetering, afgeleid uit bovenstaande tabel, per rubriek:

 

Rubriek

 

Leefstijl

22,6%

Lichamelijke gezondheid

19,5%

Psychische gezondheid (stress)

27,8%

Energiebronnen in het werk

43%

Bevlogenheid

8%

Energie

15,5%

Flow

gelijk

Rapportcijfer leven (door u gegeven)

3%

Arbeidsvermogen (WAI)

3,3%

 

Overige resultaten:

Van de onderwerpen bevlogenheid, energie en flow is een landelijke benchmark beschikbaar. Afgezet tegen deze benchmark scoren de deelnemers zeer goed.